Bližší informace k revizi elektřiny v domech Bankovní 4, Tyršova 21, Veleslavínova 12, Zborovská 11 a Zborovská 13
 jsou uvedeny pro členy družstva v sekci "Jen pro členy"
a pro vlastníky bytových jednotek v sekci "Jen pro vlastníky".


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350