Orgány družstva 

 

Představenstvo družstva

Ing. Artur Volek (zástupce společnosti LAER - správa domů, s.r.o.) – předseda představenstva

Ing. Zuzana Nohavicová – místopředseda představenstva

Ing. Nina Vlčková - místopředseda představenstva

 

Kontrolní komise

Jaroslava Kubíková – předseda kontrolní komise

Barbora Brhelová - místopředseda kontrolní komise

Mgr. Romana Navrátilová

Členové ogránů družstva byli zvoleni na členské schůzi konané dne 9.9.2021. Předsedy a místopředsedy orgánů si členové představenstva a kontrolní komise zvolili na prvním společném zasedání, které se konalo dne 7.10.2021.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350