Bližší informace k členské schůzi družstevníků bydlících v domě
Zborovská 13
 jsou uvedeny pro členy družstva v sekci "Jen pro členy".


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350