Oznámení pro domy:
Veleslavínova 10, Veleslavínova 12

 

Informace k revizi plynu a komínů týkajících se bytů po výměně oken

Povinnosti vlastníků nemovitostí a plynového zařízení

Z hlediska povinností ve vztahu k plynovému zařízení je uvedeno v ustanovení
čl. 8.1.7 TPG 704 01:
Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání.

Z toho pak vyplývá povinnost podle ustanovení čl. 8.1.6 zajistit:
Pokud se provádějí stavební úpravy (např. výměna oken, změna větrání), při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič v provedení A nebo B, popř. se instaluje nový spotřebič v provedení A nebo B, musí osoba uvedená v 8.1.7 zajistit provedení:
a) přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení A, B podle požadavků pro jednotlivá provedení spotřebičů uvedených v kapitolách 9 a 10;
b) ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B podle Přílohy 16 (viz 9.3.1.2);
c) provozní revize plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. (neprodleně po dokončení stavebních úprav nebo před uvedením nového spotřebiče do provozu).

Nejčastější pochybení jsou pak zjišťována při těchto činnostech:
a) výměna oken
b) výměna dveří
c) přestavba kuchyní a koupelen
d) výměna spotřebiče
e) instalace nových spotřebičů včetně spotřebičů např. pevných paliv
f) instalace zařízení vytvářejících podtlak v prostoru tj. např. digestoře, ventilátory, centrální vysavače, větrací otvory do šachet vytvářejících komínový efekt

 

Dokumenty týkající se plynu:
zákon 458/2000 Sb., vyhl.85/1978 Sb., ČSN EN 1775, TPG 704 01 a další.

Dokumenty týkající se komínů:
NV 91/2010 Sb., ČSN 734201 a další.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350