Bližší informace ke kontrole a revizi komínů v domech
Tyršova 21, Tyršova 23, Veleslavínova 10, Veleslavínova 12,
Zborovská
11 a Zborovská 13
 jsou uvedeny pro členy družstva v rubrice "Jen pro členy"
a pro vlastníky bytových jednotek v rubrice "Jen pro vlastníky".


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350