Oznámení pro domy:
Tojdům

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

kontrolou společných prostor domu bylo zjištěno porušení Domovního řádu

článku 8 - Užívání společných části domu, bod 2.

Ve dvoře Trojdomu je odložena kancelářská židle.

Žádáme majitele židle o její odstranění v termínu do 30.8.2015.

 

Po tomto datu bude likvidace zajištěna družstvem a její náklad rozúčtován
mezi všechny byty tohoto domu.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350