Oznámení pro domy:
Bankovní 4

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

kontrolou společných prostor domu bylo zjištěno porušení
Domovního řádu, článku 8 - Užívání společných části domu, bod 2.

Ve dvoře Bankovní 4 je odložena dětská otočná židle.

Žádáme majitele židle o její odstranění v termínu do 15.4.2016.

Židle B4 


Majitel židle může k likvidaci využít velkoobjemové kontejnery,
které budou přistaveny firmou OZO dne 31.3.2016 v těchto místech:

nám. Msgre Šrámka
Tyršova - Čs. legií
 Tyršova - Zahradní

 

Po tomto datu bude likvidace zajištěna družstvem a její náklad rozúčtován
mezi všechny byty tohoto domu.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350