Oznámení pro domy:
všechny

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

na žádost družstva DOMOV byly do domů B4, T21, T23 a V12
umístěny nádoby na tříděný odpad – plasty a papír.

Domy Z11 a Z13 mohou využívat kontejnery umístěné před domem Zborovská 15.

Žádáme Vás, abyste do zmíněných nádob ukládali jen určený odpad:
http://www.ozoostrava.cz/sluzby-pro-obcany-a-obce/komplexni-system-nakladani-s-komunalnimi-odpady/separovany-odpad.

V případě míchání odpadu v těchto nádobách může být Magistrátem města Ostravy
uložena pokuta.

Děkujeme, že třídíte.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350