V rubrice Jen pro členy byla zveřejněna

odpověď na požadavek paní Pálové ze dne 21.2.2018.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350