Pozvánka na shromáždění vlastníků

SVJ pro trojdům č. p. 1683, Tyršova 20, Bankovní 3 a nám. Msgre Šrámka 6 v Ostravě

které se koná dne 26. 4. 2017 v 17:00 hodin

v kanceláři družstva DOMOV, Lidového bytového družstva
v Moravské Ostravě, Bankovní 4, Ostrava 1.

  

Program schůze:

 1. zahájení schůze a schválení programu
 2. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. zpráva o správě domu a pozemku za rok 2016
 4. zpráva o hospodaření SVJ za rok 2016
 5. schválení účetní závěrky za rok 2016
 6. rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
 7. návrh plánu oprav na rok 2017
  7.1.      informace o stavu páteřních rozvodů elektřiny v trojdomě, schválení plánu jejich rekonstrukce
  7.2.      informace o stavu fasád trojdomu, schválení časového plánu jejich rekonstrukce
 8. schválení odměny členů výboru
 9. diskuze
 10. přijetí usnesení a závěr

  

Podklady pro shromáždění budou zveřejněny na www stránkách v sekci
Jen pro vlastníky.


 

V Ostravě dne 23. 3. 2017 

 

                                                                                    Mgr. Lukáš Oramus v.r.
                                                                                        předseda výboru


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350