Oznámení pro domy:
Bankovní 3

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

pravidelnou preventivní požární prohlídkou byla konstatována závada:

ze sklepních prostor domu vyklidit hořlavý materiál – lednici.

Žádáme majitele lednice o její odstranění v termínu do 4.12.2014.

 

Po tomto datu bude likvidace zajištěna družstvem a její náklad rozúčtován
mezi všechny byty tohoto domu.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350