Oznámení pro domy:
nám. Msgre Šrámka 6

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

kontrolou společných prostor domu nám. Msgre Šrámka 6 byla zjištěna požární závada:

ve sklepních prostorách sklepa je hořlavý materiál – dřevěný regál.

Žádáme majitele regálu o jeho odstranění v termínu do 1.4.2015.

 

Po tomto datu bude likvidace zajištěna družstvem a její náklad rozúčtován
mezi všechny byty tohoto domu.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350