V rubrice Jen pro členy byla zveřejněna

metodická příručka SČMBD k převodům jednotek do vlastnictví členů.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350