V rubrice Jen pro členy byla aktualizována

Pozvánka na členskou schůzi 29.5.2018,

a to o přílohy (podklady pro členskou schůzi).

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350