Shromáždění vlastníků bytových jednotek

jednotlivých domů se budou konat

v kanceláři družstva DOMOV, Bankovní 4, Ostrava.

 

Bankovní 3, nám. Msgre Šrámka 6, Tyršova 20   11.6.2015   16:00 hodin
Bankovní 4  11.6.2015   16:45 hodin
Tyršova 23  11.6.2015   17:30 hodin
Veleslavínova 10  10.6.2015  18:15 hodin
Veleslavínova 12  10.6.2015  17:30 hodin
Zborovská 11  10.6.2015  16:00 hodin
Zborovská 13  10.6.2015  16:45 hodin

   

 Shromáždění jsou výhradně určena vlastníkům bytových jednotek.

 

Program schůze:          1. Zahájení
                                        2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
                                        3. Informace o plnění plánu oprav 2014
                                        4. Informace o režii společných prostor 2014
                                        5. Návrh plánu oprav na rok 2015
                                        6. Plán režie společných prostor 2015
                                        7. Diskuze
                                        8. Závěr

 

Aby bylo možné Vaše dotazy kvalifikovaně zodpovědět, zašlete je do kanceláře družstva v termínu do 3.6.2015. Dotazy položené přímo v průběhu schůze nemusí být představenstvo schopno řádně zodpovědět v časovém limitu schůze daného domu.
Návrhy na případné doplnění programu zašlete v termínu do 3.6.2015 do kanceláře družstva.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350