Shromáždění vlastníků

SVJ Zborovská 13

se bude konat dne 12.5.2016 v 17:00 hodin

v kanceláři družstva DOMOV, Bankovní 4, Ostrava.

    

 Shromáždění je výhradně určeno vlastníkům bytových jednotek.

 

Program schůze:          1. Zahájení
                                        2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
                                        3. Schválení odměny statutárniho orgánu
                                        4. Informace o plnění plánu oprav 2015
 
                                       5. Informace o režii společných prostor 2015
                                        6. Návrh plánu oprav na rok 2016
                                        7. Plán režie společných prostor 2016
                                        8. Diskuze
                                        9. Závěr

 

Aby bylo možné Vaše dotazy kvalifikovaně zodpovědět, zašlete je do kanceláře družstva v termínu do 9.5.2016. Dotazy položené přímo v průběhu schůze nemusí být představenstvo schopno řádně zodpovědět v časovém limitu schůze daného domu.
Návrhy na případné doplnění programu zašlete v termínu do 9.5.2016 do kanceláře družstva.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350