Shromáždění vlastníků bytových jednotek

jednotlivých domů se budou konat

v kanceláři družstva DOMOV, Bankovní 4, Ostrava.

 

Bankovní 4  12.5.2016   18:30 hodin
Veleslavínova 12  12.5.2016  17:45 hodin

   

 Shromáždění jsou výhradně určena vlastníkům bytových jednotek.

 

Program schůze:          1. Zahájení
                                        2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
                                        3. Informace o plnění plánu oprav 2015
                                        4. Informace o režii společných prostor 2015
                                        5. Návrh plánu oprav na rok 2016
                                        6. Plán režie společných prostor 2016
                                        7. Diskuze
                                        8. Závěr

 

Aby bylo možné Vaše dotazy kvalifikovaně zodpovědět, zašlete je do kanceláře družstva v termínu do 9.5.2016. Dotazy položené přímo v průběhu schůze nemusí být představenstvo schopno řádně zodpovědět v časovém limitu schůze daného domu.
Návrhy na případné doplnění programu zašlete v termínu do 9.5.2016 do kanceláře družstva.

 


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350