Oznámení pro domy:
všechny

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

žádáme Vás o kontrolu očíslování dveři vašich sklepních kójí,
zda souhlasí číslo sklepní kóje s číslem vašeho bytu.

Pokud očíslování nesouhlasí, prosím o jejich správné označení dočasným způsobem
(křída, cedulka přilepená izolepou apod.) do 11.10.2015.

Následně bude provedeno stálé očíslování.

 

Členové družstva mají číslo bytu uvedeno v nových nájemních smlouvách.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350