Oznámení pro domy:
Zborovská 11

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

opakovaně bylo p. Dostálem a pí. Šmídovou nahlášeno vytopení sklepa
z vodovodního kohoutku ve společných prostorech sklepa.

V zájmu ochrany společného majetku a Vašich uložených věcí Vás žádáme
o důsledné zamykání dveří do sklepa a občasnou kontrolu vodovodního kohoutku.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350