Oznámení pro domy:
Tojdům

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

na základě domovního řádu Vás důrazně vyzýváme, abyste nevyužívali záhon ve dvoře Trojdomu jako odkladiště nepotřebné zeminy z květináčů (obr. 1) nebo jako prostor pro venčení domácích miláčků (obr. 2). Záhon byl navržen a realizován jako bezúdržbový, tzn., že jakákoliv zemina či exkrementy odložené na povrchu záhonu činí tuto bezúdržbovou úpravu nefunkční a je příčinou růstu plevele. Náklady na odstranění plevele, tak  vznikají zbytečně a budou naúčtovány všem nájemníkům.


Obr. 1

 Obr. 1

 

Obr. 2

Obr. 2


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350