Oznámení pro domy:
Bankovní 4

  

Vážení nájemníci a vlastníci,

žádáme Vás, abyste nevyužívali záhon ve dvoře domu jako odkladiště nepotřebné zeminy
z květináčů (obr. 1) a (obr. 2). Záhon byl navržen a realizován jako bezúdržbový, tzn., že jakákoliv zemina odložená na povrchu záhonu činí tuto bezúdržbovou úpravu nefunkční a je příčinou růstu plevele. Náklady na odstranění plevele, tak vznikají zbytečně a budou naúčtovány všem nájemníkům.


 Hlina v zahonu B4-1

 Obr. 1

 

Hlina v zahonu B4-2

Obr. 2


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350