Přejeme všem družstevníkům,

nájemcům i vlastníkům veselé vánoce

a do roku 2018 mnoho zdraví a pohody.


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350