Kontaktní lístek - leden 2015

 

Vážení nájemníci a vlastníci,

prosíme Vás o vyplnění následujících údajů k aktualizaci kontaktů a bydlících osob.

Vyplněné lístky odevzdejte prostřednictvím členů představenstva a kontrolní komise nebo přímo do kanceláře družstva nejpozději do 26.1.2015.

Kontaktní lístek je možno stáhnout z www.domov-lbd.cz jako soubor, vyplnit a odeslat na e-mailovou adresu kancelar@domov-lbd.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Jiří Mazal v.r.
předseda představenstva

Soubor ke stažení: Kontaktní lístek


Kontakt

DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě
Bankovní 1707/4, Ostrava
596 125 161
731 572 968
60793350
DIČ CZ60793350